Bastion 365; Veilig e-mailen conform NTA 7516


Published 19 maart 2021 by P. Jongert

Voor zorg- en overheidsinstellingen die medische gegevens verwerken is het beveiligen van privacygevoelige informatie verplicht. Naast AVG moet worden voldaan aan NEN 7510 en nu ook aan NTA 7516.

Met Bastion 365 en Microsoft Office 365 kunt u gebruikersvriendelijk en veilig e-mailen conform de NTA7516-richtlijn. Zie bijgaand artikel van Microsoft over deze belangrijke ontwikkeling en hoe u hier met uw organisatie aan kunt voldoen.

Voor info: pieterj@bastion365.nl , www.bastion365.nl.

#Bastion365 #office365 #NTA7516 #AVG #veiligmailen

In de cloud voldoen aan NEN 7510 en NTA 7516

All rights reserved - INNOFACTION