Met 3D staan we aan de vooravond van een revolutie


Published 29 oktober 2014 by P. Jongert

Circa tweehonderd bezoekers waren woensdag 29 oktober afgekomen op ‘Doorbraak 3D’, een symposium dat bij de TU Delft werd gehouden. Tijdens het evenement werden tal van voorbeelden, mogelijkheden en kansen op het gebied van 3D geo-informatie getoond. Om de potentie van 3D te onderstrepen werd aan het eind van het symposium een manifest ondertekend door vertegenwoordigers vanuit overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Daarmee vormde het symposium de ideale opmaat voor de oratie van Jantien Stoter tot hoogleraar Geo-Informatie.

Iets na half tien uur verzamelden zich woensdag circa tweehonderd toehoorders in het Auditorium voor een ochtendvullend programma over 3D (driedimensionaal). De aftrap van het programma werd verricht door Henk Scholten, CEO van Geodan en samen met Jantien Stoter (TU Delft/Kadaster/Geonovum) en Rob van de Velde (Geonovum) initiatiefnemer van het symposium. Scholten trok een vergelijking met het verleden. “Dertig jaar geleden waren Rob (van de Velde, directeur GeonovumJ) en ik bezig met de invoering van GIS en voor Nederland betekende dat destijds een revolutie. Datzelfde gevoel heb ik nu weer als we het hebben over 3D geo-informatie. Wat mij betreft staan we ook daarbij aan de vooravond van een revolutie”, aldus Scholten.

Sessies
Na de introductie van Henk Scholten was het de beurt aan vier series met ieder zes tot zeven sprekers. In pitches van ‘drie minuten’ gingen zij in op de thema’s ‘Werken met het Actuele Hoogtemodel van Nederland (AHN/AHN2)’, 3D modellen maken en beheren’, ‘Ruimtelijk ontwerp en plannen in 3D’ en ‘3D-toepasssingen’. Dat leverde een keur aan mogelijkheden en kansen op met betrekking tot 3D geo-informatie. Zo presenteerde Ravi Peters van de TU Delft een gebruiksvriendelijke downloadservice AHN2 en liet Rob van Welsenaerre van Avineon België meer zien over het onderwerp 3D-modellering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. In de sessie over Ruimtelijke ontwerp en plannen in 3D kondigde Friso Penninga van de gemeente Den Haag aan dat zij bezig zijn met een dynamisch 3D Omgevingsplan. Jane Hermans van de gemeente Rotterdam liet weten dat 3D-toepassingen onder meer gebruikt zijn bij de start van de Ronde van Frankrijk in Rotterdam (2010). “Mede dankzij die toepassingen is er veel internationale aandacht voor onze stad geweest”, zo liet Hermans weten.

Maps4Society Consortium
Laatste spreker tijdens het symposium was Jantien Stoter, die aankondigde dat dankzij de Stichting Technische Wetenschappen (STW) recent financiële middelen beschikbaar zijn gekomen om het Maps4Society Consortium ‘3D4EM’ te ondersteunen. Doel van het consortium is om tot omgevingsmodellering in 3D te komen, met specifieke focus op water en geluid. Jantien Stoter: “Alhoewel deze omgevingsaspecten in 3D variëren en interacteren, nemen huidige simulatie-softwaresystemen in hun berekeningen de derde dimensie niet of nauwelijks mee. De reden hiervan is dat het tijdrovend en complex is om 3D-inputdata  te prepareren voor deze systemen. Het doel van 3D4EM is om een landsdekkende, schaalbare 3D-informatieinfrastructuur te ontwikkelingen die de gehele keten dekt: van reconstructie van landsdekkende  3D-data tot beheer van de enorme dataset en het gebruik ervan in omgevingsmodellering. Laagdrempelige toegang tot landsdekkende 3D-data zal ook de ontwikkeling van andere 3D-toepassingen stimuleren en heeft de potentie om de huidige heersende 2D-aanpak in omgevingsmodellering drastisch te veranderen.”

20141029-3ddoorbraak-1-1

 

Manifest
Laatste onderdeel van een meer dan boeiende ochtend was de ondertekening van het ‘Manifest Doorbraak 3D’. Met de ondertekening van het document committeren partijen vanuit overheid, wetenschap en bedrijfsleven zich aan een serie ambities met betrekking tot de ontwikkeling van 3D-data. Ambities die onder meer betrekking hebben op een geïntegreerde aanpak (3DNL) bij inwinning van gegevens en beheer, ontsluiting en gebruik van 3D-gegevens. “Gisteravond laat (28 oktober, FdJ) stond de teller ondertekenaars op 48, en dat aantal neemt nog steeds toe”, zo verklaarde Rob van de Velde (namens de overheid), samen met Jantien Stoter (namens de wetenschap) en Henk Scholten (namens het bedrijfsleven), initiatiefnemer van het manifest.

Volgens Van de Velde was een van de aanleidingen voor het manifest de grote versnippering van de 3D-activiteiten tot dan toe. “Daar kunnen we nu flinke stappen zetten door op constructieve wijze samen te werken aan de opbouw van de 3D Geo-Informatie Infrastructuur voor Nederland: 3DNL. Met 3DNL komt 3D-data op veel grotere schaal beschikbaar, waardoor de vraag naar 3D-toepassingen een vlucht kan nemen. De winst van dit manifest zit er met name in dat overheid, wetenschap en bedrijfsleven gezamenlijk optrekken om van 3D een succes te maken.” Tijdens het symposium werd het manifest ondertekend door circa 25 van de 48 onderschrijvers. De rest, inclusief nieuwe ondertekenaars, volgt in een later stadium.

Intreerede
Het symposium ‘Doorbreek 3D’ en de ondertekening van het ‘Manifest 3D’ waren een prima opmaat voor “het hoogtepunt van de dag”, zoals Henk Scholten dat verwoordde: de intreerede van Jantien Stoter tot hoogleraar Geo-Informatie aan de TU Delft. Een van de hoofddoelstellingen van haar nieuwe leerstoel is efficiënter gebruik van 3D-data.

Bron: Geonovum

All rights reserved - INNOFACTION