Orbit GT mikt op doorbraak in Nederland


Published 10 oktober 2011 by P. Jongert

Orbit GeoSpatial Technologies richt zich met Asset Inventory Management op grootschalig en massaal gebruik van geodata. Gebruikersgemak op de voorgrond, de technologie draait achter de schermen.

Anno 2011 kunnen meetgegevens overal vandaan komen. Met de opkomst van mobile mapping, laserscanning en het meten in stereobeelden verandert ook de verwerking van de gegevens op kantoor. Het gevaar is dat grote hoeveelheden data zich opstapelen en dat organisaties zich te weinig bewust zijn van de brede inzetbaarheid van hun investeringen in geodata.

Beheer openbare ruimte

Een belangrijke groep die veel te winnen heeft bij een slim gebruik van meetgegevens uit foto’s, zijn de beheerders van de openbare ruimte. Zij moeten kunnen beschikken over actuele details die niet standaard te vinden zijn in basiskaarten en algemene geodatasets. Deze beheerders ‘tellen’ bomen, verkeersborden, straatmeubilair en andere zaken die constant aan verandering onderhevig zijn. Ze worden bijvoorbeeld verplaatst, geschilderd of vernield. Om voor iedere inventarisatie ‘een mannetje’ de weg op te sturen, is een dure aangelegenheid, en wellicht ook onbegonnen werk. Peter Bonne, VP Business Development bij het Orbit GeoSpatial Technologies: “Het bijhouden van een ‘asset inventory’ lijkt fundamenteel anders dan software die informatie kan halen uit een puntenwolk die bestaat uit miljoenen gescande puntjes. Toch is er een link: al deze puntjes bevatten informatie die de beheerder zoekt.” Pieter Jongert is country manager voor de Nederlandse markt bij Orbit GT. Hij ziet dat organisaties meestal al verschillende datasets in huis hebben: “Panorama’s, luchtfoto’s, stereofoto’s: een hele legacy aan data. Wat gemeenten en andere overheden zouden willen, is het op eenvoudige wijze presenteren van deze geodata, zodat de gedane investeringen optimaal worden benut.”

Meten vanuit kantoor

In Orbit GT’ Asset Inventory Management-oplossing (voluit de Asset Inventory Management from Mobile Mapping), kan ook een leek op kantoor metingen verrichten, bijvoorbeeld in een puntenwolk die is verkregen uit laserscannen. Bonne: “Dit klinkt ingewikkelder dan het is. De gebruiker klikt op een foto, die achter de schermen is verrijkt met 3D-informatie uit een scan. Ook het meten in stereobeelden werkt zeer intuïtief.” Hij vervolgt: “De tools zijn zo eenvoudig, dat een kind ze kan bedienen. Wat opvalt aan onze viewer, is de afwezigheid van een menu: wij innoveren in onzichtbare technologie die het werk voor je doet.” PAGE 9 SPOTLIGHT Door Remco Takken. Dit artikel verscheen eerder in GIS-Magazine. Bonne ziet een groot voordeel bij de inzet van eenvoudig te bedienen GeoICT-tools: “De kennis van werknemers is vluchtig. Het is van weinig nut om vijftig mensen op te leiden voor een moeilijk nieuw stuk software. Ten eerste moeten al deze mensen, waarin flink is geïnvesteerd, nog binnen de organisatie aanwezig blijven met hun kennis. Ook het op peil houden van de kennis is een uitdaging. Zelfs al na een zomervakantie is veel van het geleerde alweer weggeëbd of verdwenen. Nu, door de tools eenvoudig en selfexplaining te houden, verlaag je de drempel vanzelf. Dit is een sleutel tot succes voor elke overheidsorganisatie.”

Informatie uit een puntenwolk

Het meten in zo’n puntenwolk werkt als volgt: op het beeldscherm is een foto te zien, een achterliggende puntenwolk brengt intelligentie aan in de foto. Bonne: “Wat je meet, bestaat uit puntenwolkinformatie uit de back-office, die via webservices bij je binnenkomt. Om deze technologie optimaal te laten werken, moeten panoramafoto en puntenwolk tegelijkertijd worden genomen, anders treden er ongewenste verschillen op die de meting onnauwkeurig of zelfs onmogelijk maken.” In de praktijk werken klanten van Orbit GT vaak met foto’s en puntenwolken die zijn ingewonnen met bijvoorbeeld een Topcon IP-S2 systeem. De vergelijking met Google StreetView dient zich aan. Bonne ziet het breder: “Wij ondersteunen niet alleen alle typen panoramische beelden, het beeld vormt echter ook de toegang tot de puntenwolken uit laserscanners. Maar de beschikking over puntenwolken is geen voorwaarde: CycloMedia, FIS of andere producenten van panoramische beelden worden native ondersteund en ook daarin kunnen we exact meten. De hele Vlaamse Verkeersbordendatabank is met onze tools ingemeten, ongeveer een miljoen objecten op 2 jaar tijd.”

Stereofoto’s

Ook is het mogelijk om op kantoor metingen te verrichten in stereofoto’s. Wanneer een punt wordt geselecteerd in de twee beelden, is het mogelijk om de afstand en de locatie te bepalen. Helemaal nieuw is deze technologie niet; het aloude karteren van basisbestanden geschiedt ook middels de ‘voorwaartse insnijding’ in (stereo) luchtfoto’s. Stereobeelden zijn echter vaak bijproducten waar organisaties niets mee doen: het is dikwijls te complex en te duur. De grootste investering zit echter in de aanschaf van de fotosets. De aanschaf van een tool om ze te kunnen ontsluiten en bewerken is daarmee vergeleken een kleine investering en bovendien heel toegankelijk geworden.

Bovenop het GIS-platform

Bonne legt uit dat Orbit GT ‘bovenop’ een bestaand platform kan functioneren: “De kans is groot dat de GIS-data door andere pakketten worden beheerd, onze technologie is volledig ‘nonintrusive’.” Hoewel de Asset Inventory Management-oplossing een breed in te zetten applicatie is bovenop een bestaande GIS-omgeving, is er volgens Bonne een belangrijk verschil met een WebGIS-oplossing: “Een WebGIS is fantastisch om laagdrempelig dingen te ontsluiten. Verder kun je er echter niet zo veel mee.” Hij voegt eraan toe: “De vereenvoudiging van werkprocessen zal het gebruik van geodata zonder twijfel massaler maken, maar onze tools voor de Nederlandse markt zijn niet bedoeld voor de receptie die even een landkaartje moet opzoeken.”

Onafhankelijk

Orbit GT biedt een eigen GIS-platform aan, en opereert dan ook onafhankelijk en ‘met respect voor bestaande structuren’. Bonne: “We stappen een gemeente binnen, zetten onze tool neer en ze kunnen aan de slag. Voorts helpen we met integraties waar nodig of gewenst en staan we open voor samenwerking met de aanwezige software vendors.”

 

nl

Onafhankelijkheid is ook weer terug te zien bij de data-leveranciers die worden ondersteund in de viewer. Bonne: “Wij ondersteunen alle typen van panoramische beelden, dat is natuurlijk interessant voor klanten die werken met ‘mixed data’. Wij zijn niet uitgegaan van een bepaald datatype. Je kijkt eerst naar de processen op de werkvloer, want uiteindelijk gaat het erom, de gemeentelijke informatie handig te ontsluiten en een efficiënte workflow in te richten.”

Bron: Orbitgt

All rights reserved - INNOFACTION